Celltech leverer UPS til ny forlengelse av T-banelinjen i Oslo 

Celltech Leverer UPS Til Ny Forlengelse Av T Banelinjen I Oslo

Bildet: Halvor Moe Bjørnstad, daglig leder i Celltech og Irene Måsøval, direktør i Fornebubanen, signerer avtalen.

Fornebubanen, en ny T-baneforlengelse i Oslo, skal styrke og utvide det eksisterende nettverket. Den nye infrastrukturen skal også redusere framtidig trafikkvekst og legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling langs strekningen.  For dette prosjektet er Celltech valgt som totalleverandør av UPS-løsninger. Celltech leverer UPS-systemer fra Vertiv og batterier fra CSB, noe som sikrer uavbrutt strømforsyning under strømbrudd og forbedrer infrastrukturens pålitelighet.  I tillegg vil Celltech tilby teknisk støtte. Celltech er en pålitelig partner med over 40 års erfaring. 

NORGES STØRSTE T-BANEUTBYGGING

Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i hovedstadsområdet i Oslo de siste tiårene. Fornebubanen, som ble offisielt vedtatt i 2011, ble påbegynt i 2020 med en forventet byggetid på åtte år, med sikte på ferdigstillelse i 2029. Denne forlengelsen fra Majorstuen til Fornebu, som er cirka 7,7 kilometer lang, vil i sin helhet gå under bakken i en tunnel og omfatte seks nye T-banestasjoner. Reisetiden mellom Fornebu og Majorstuen er beregnet til å bli kun 12 minutter. 

Prosjektet ledes av Fornebubanen på vegne av fylkeskommunene i Oslo og Akershus, og markerer den største T-baneutbyggingen siden utvidelsene på 1960- og 70-tallet. Målet er å tilby effektiv transport i hele Oslo-regionen, forbedre tilkoblingsmuligheter og kommunikasjon samtidig som det tilbyr et miljøvennlig alternativ for å redusere bilavhengigheten. 

Fornebubanen

Bilde: Fornebubanen

SIKRE UAVBRUTT PENDLING: UPS’ SYSTEMENES ROLLE I FORNEBUBANEN-PROSJEKTET

Fornebubanen-prosjektet legger stor vekt på bruken av UPS-systemer, som er avgjørende for å opprettholde kontinuerlig og pålitelig T-banedrift under strømbrudd. UPS-systemer sørger for å levere umiddelbar strøm til kritiske komponenter som signal-, kommunikasjons- og kontrollsystemer ved første tegn på feil i strømforsyningen. Denne sømløse overgangen til nødstrøm er avgjørende for å unngå avbrudd i tjenesten, noe som igjen bidrar til pendlernes sikkerhet og bekvemmelighet. 

Fornebubanen krever spesielt robuste UPS- og batterisystemer utformet for å lagre nok energi til å håndtere plutselige strømbrudd effektivt. Disse systemene er kritiske i et t-banemiljø, der selv et kort tap av strøm kan forstyrre driften alvorlig og kompromittere sikkerheten. 

En av hovedutfordringene med disse systemene er minimering av nedetid for tjenesten. I urbane omgivelser som Oslo, hvor t-banen er integrert i det offentlige transportnettverket, er det viktig å sikre uavbrutt tjeneste for de tusenvis av daglige pendlere. 

FRA LEVERANSE TIL SUPPORT: CELLTECHS HELHETLIGE ROLLE I FORNEBUBANEN

Vi i Celltech er stolte av å være en del av Fornebubanen-prosjektet, et strategisk samarbeid for å øke påliteligheten og bærekraften til Oslos nye T-banelinje. Våre eksperter har jobbet tett med Fornebubanens team for å forstå de kritiske behovene til Fornebubanen. Som et resultat har vi blitt valgt til å levere høykvalitets UPS-enheter fra Vertiv og CSB-batterier med høy ytelse, kjent for sin effektivitet og pålitelighet. Disse systemene er designet for å sikre kontinuerlig strømforsyning og opprettholde driftskontinuitet under strømbrudd, noe som igjen er avgjørende for T-banens uavbrutte drift.  

Vår leveranse til dette prosjektet strekker seg utover bare å levere utstyr. Vi er fullt involvert i installasjonsprosessen, og sikrer at hver komponent integreres sømløst med den eksisterende infrastrukturen for optimal ytelse og sikkerhet. Gjennom våre omfattende serviceavtaler tilbyr vi også løpende vedlikehold og teknisk støtte, dette igjen garanterer lang levetid og pålitelighet for systemene vi installerer. 

 BÆREKRAFTIG UTVIKLING I OSLO: FORNEBUBANEN STØTTET AV CELLTECH LIFECYCLE MODEL

Fornebubanen T-baneprosjekt er sentralt for å drive vekst og bærekraftig utvikling i Oslo-området. Den er i tråd med planene om å bygge 11.000 nye boliger og skape 20.000 arbeidsplasser på Fornebu, og understreker behovet for miljøvennlige transportløsninger for å redusere bilbruken. Denne utviklingen støtter ikke bare byutvidelsen, men forbedrer også området over t-banetunnelen, dette igjen bidrar til generell byforbedring. 

For å styrke og møte denne forpliktelsen til bærekraft, tar Celltech, som leverandør for prosjektets UPS- og batteribehov, seg av hele prosessen fra tidlige spesifikasjoner helt til resirkulering i henhold til Celltech Lifecycle-modellen. Vi tilbyr batteriløsninger med lang levetid og sørger for at batteriløsningene som leveres er kostnadseffektive og med minimal miljøpåvirkning.   UPS løsningene som er valgt fra Vertiv muliggjør også tilstandsbasert vedlikehold. Her er det store besparelser både i vedlikeholdskostnad og i miljøregnskapet siden deler byttes ved behov, og ikke etter faste intervaller. Faste intervaller for komponentbytter må nødvendigvis gjøres før alle komponentene behøver å skiftes ut. 

Videre strekker Celltechs forpliktelse seg til logistikk, med alle forsendelser til anlegget som skjer via elektriske kjøretøy, noe som ytterligere reduserer karbonavtrykket til Fornebubanen-prosjektet. 

KONKLUSJON

Fornebubanen-prosjektet står som et banebrytende fremskritt i Oslos kollektivtransportsystem, og setter nye standarder for pålitelighet, bærekraft og urban tilkobling. Gjennom strategisk integrering av avanserte UPS- og batterisystemer levert av Celltech, sikrer Fornebubanen uavbrutt drift og minimal nedetid for tjenesten, noe som er kritisk for den daglige pendlingen til tusenvis. 

Dette prosjektet rommer ikke bare den voksende urbane befolkningen og reduserer bilavhengigheten, men styrker også økonomisk utvikling med etablering av nye arbeidsplasser og boliger. Celltechs rolle i dette transformative prosjektet understreker en felles forpliktelse til miljøforvaltning og teknologisk innovasjon, og lover en grønnere, mer tilkoblet fremtid for Oslo. 

4 liker