Resirkulering av batterier kan redusere utslipp av drivhusgasser med opptil 98%, ifølge en ny studie.

The CO2 Effects Of Battery Recycling

En ny studie utført av de finske selskapene Recser Oy og Lassila & Tikanoja har funnet at resirkulering av batterier og bruk av de gjenvunnede metallene kan redusere utslipp av drivhusgasser med 50 til 98% sammenlignet med utvinning av nye metaller. Denne studien er en påminnelse om viktigheten av å ta i bruk bærekraftige og miljøvennlige praksiser, spesielt med den forventede raske veksten i etterspørselen etter batterier.

Miljømessige fordeler ved å bruke resirkulerte metaller i batteriproduksjon

Studien, som analyserte utslippene fra ulike metaller brukt i batterier, avslørte at resirkulerte metaller utgjør betydelig mindre drivhusgassutslipp enn metaller som oppnås gjennom primærproduksjon. Studien utviklet koeffisienter som beskriver de miljømessige fordelene ved resirkulering av syv metaller fra batterier og akkumulatorer. Koeffisientene var basert på vitenskapelig litteratur som vurderte hele metallproduksjonskjeden, fra gruvedrift til resirkulering.
Ifølge studien utgjør resirkulert mangan, for eksempel, 98% mindre drivhusgassutslipp enn jomfruelig mangan som oppnås gjennom primærproduksjon. På samme måte utgjør resirkulert nikkel og kobolt henholdsvis 98% og 59% mindre drivhusgassutslipp enn deres motparter fra primærproduksjon.

Resirkulering Av Batterier

EU-direktivet for batterier og dets rolle i å fremme bærekraftige praksiser for batterigjenvinning

Funnene i studien kommer i kjølvannet av det nye EU-direktivet om batterier, som har som mål å redusere miljøpåvirkningen av batterier og fremme bærekraftig produksjon og resirkuleringspraksiser for batterier. Direktivet, som vil tre i kraft i 2023, krever bruk av resirkulerte materialer i batterier og fastsetter mål for innsamling og resirkulering av batterier. Direktivet forventes å fremme utviklingen av mer effektive og bærekraftige teknologier for batteriresirkulering.
EU-direktivet om batterier er blitt merket av selskapene i Celltech Group, og arbeidet med å oppfylle kravene fortsetter.

Celltech’s forpliktelse til bærekraftig batteriproduksjon og gjenvinning

Som leverandør av industrielle batterier er vi forpliktet til å fremme bærekraftige og miljøvennlige praksiser i produksjonen og avhendingen av batterier. “Vi hilser funnene i denne studien og det nye EU-direktivet velkommen, da disse vil hjelpe oss med å nå våre bærekraftsmål og fremme utviklingen av en sirkulær økonomi for batterier,” sier Anders Blomqvist, Managing Director, Celltech Oy.

“Ved å fremme batterigjenvinning og bruk av resirkulerte materialer i produksjonen, kan vi redusere vår miljøpåvirkning og bevare naturressurser. Våre leverandører og våre egne ingeniører utforsker kontinuerlig nye teknologier og løsninger for å gjøre våre batterier mer effektive og bærekraftige.
Vi tror at fremtiden for batteribransjen ligger i bærekraftige og ansvarlige praksiser, og vi er forpliktet til å spille vår rolle for å oppnå denne visjonen.”

0 liker