Slik bestiller du en tilpasset batteripakke

NO How To Order

Batteriløsninger er raskt i ferd med å bli avgjørende for å gi strøm til applikasjoner i ulike bransjer. Med kompleksiteten og mangfoldet av batterier som er tilgjengelige på markedet i dag, anbefales det å søke veiledning fra en erfaren batterispesialist i planleggingsfasen for å finne den optimale batteriløsningen. I denne artikkelen vil vi fordype oss i hva applikasjonsprodusenter bør forstå før de velger batteripartner og bestiller en skreddersydd batteripakke.

En tilpasset batteripakke kontra en standard batteripakke

Noen ganger kan en standard batteripakke brukes, men ofte har applikasjonen krav (fysiske dimensjoner, driftstemperatur, sikkerhetsstandarder, sykluslevetid osv.), som ikke kan oppfylles med et eksisterende batteri, og en tilpasset batteriløsning er nødvendig for å unngå uønskede kompromisser.

En riktig utformet, tilpasset batteriløsning tar hensyn til batteriets totale livssyklus og totale eierkostnader (TCO). Designprosessen er gjennomsiktig og fleksibel, og viktigst av alt, det sikrer brukssikkerheten gjennom hele batteriets levetid.

Denne artikkelen vil si litt om hva du bør vite når du bestiller et tilpasset batteri, nærmere beskrivelse av trinnene som er involvert, viktige hensyn og fordelene ved å samarbeide med en profesjonell leverandør.

Trinn-for-trinn-guide for bestilling av ditt tilpassede batteri

Trinn 1: Definer kravene dine

Det første trinnet i anskaffelsesprosessen av et tilpasset batteri er å definere dine spesifikke krav. Dette innebærer å forstå den operasjonelle konteksten til enheten eller applikasjonen og detaljbeskrive dine behov. Vurder følgende:

 • Enhetsspesifikasjoner: Hva trengs batteriet til? Hva er dens kritiske funksjoner? Hva er forventet levealder?
 • Driftsmiljø: Hvor og under hvilke forhold vil enheten fungere? Hva er kravene til tilkobling og grensesnitt? Hvordan skal det lades??
 • Overholdelse av forskrifter: Er det behov for spesifikke standarder eller sertifiseringer?

Trinn 2: Tidlig engasjement med batterileverandøren

Når du har en klar forståelse av dine behov, er neste trinn å engasjere batterileverandøren tidlig i designprosessen. Tidlig engasjement sikrer levering til rett tid og at batteriløsningen enkelt integreres i enheten uten at det går ut over design eller ytelse.

 • Konsultasjon: Diskuter spesifikasjonene dine med leverandørens batterieksperter for å utforske ulike batterikjemier og konfigurasjoner.
 • Samarbeidsdesign: Samarbeid tett med leverandørens ingeniører for å skreddersy en batteriløsning som oppfyller dine spesifikke krav.

Trinn 3: Tilpasset batteridesign og utvikling

En erfaren batteriprodusent vil designe og utvikle en batteriløsning basert på spesifikasjonene, nøye vurdere hver detalj for å gi sikkerhet, holdbarhet, optimal vekt og ønsket form.

 • Batteritype og kjemi: Leverandøren vil foreslå den batteritypen som passer best basert på enhetens energiforbruk og driftskrav. Ettersom batteriteknologier utvikler seg kontinuerlig, er det best å stole på leverandørens ekspertise og anbefalinger.
 • Sourcing og Tooling: Disse trinnene kan ta litt tid og påvirke batteriets leveringstid. Derfor bør sourcing og tooling planlegges tidlig i prosessen og med nøyaktighet.
 • Planlegging: Det er viktig at prosjektets tidslinje planlegges sammen med leverandøren, med tanke på applikasjonens tidsplan og tiden det tar å designe, teste, sertifisere, produsere og sende.
Tilpasset Batteripakke

Trinn 4: Validering og testing

Hvis batteriløsningen svikter, vil sluttproduktet ikke fungere. Derfor må man sørge for at batteriløsningen passer til formålet i alle brukstilfeller og omstendigheter. Velg en partner som kan utføre alle nødvendige prototyper og tester.

 • Prototyping: Ofte er det nødvendig med en prototype for å teste at det planlagte designet oppfyller alle kravene.
 • Testing i henhold til standarder: Finn ut hvilke standarder batteriet ditt skal testes iht.
 • Fabrikkgodkjenningstesting (FAT): FAT innebærer en rekke tester og inspeksjoner for å sikre at batteriet oppfyller de spesifiserte kravene, designkriteriene og funksjonaliteten.

Trinn 5: Sertifisering og samsvar

Batterileverandøren din kan hjelpe deg med å definere og skaffe de nødvendige sertifiseringene, slik at batteriet ditt overholder lokale og internasjonale forskrifter. Merk at sertifiseringer er markedsspesifikke: CE i Europa, UL i USA, etc.

 • Ytelsessertifiseringer: Ulike IEC- og UL-sertifikater angående kapasitet, ladning / utladningseffektivitet, livssyklus og pålitelighet under elektrisk og mekanisk belastning, etc.
 • Sikkerhetssertifiseringer: Brannsikkerhet, sikkerhet under misbruk, elektrisk, mekanisk og miljøbelastning for å sikre sikkerhet, etc.
 • Transportsertifiseringer: UN 38.3 for transport av litium- og litium-ion-batterier, IATA for lufttransport, ADR for veitransport osv.

Trinn 6: Produksjon og levering

Forsikre deg om at du velger en batterileverandør som kan produsere batterier innenfor ønsket tidsplan og volum og profesjonelt administrere logistikken.

 • Sertifiserte produksjonsanlegg: Sørg for at produksjonsanlegg har alle nødvendige ISO-sertifiseringer, noe som sikrer ønsket kvalitet, arbeidsmiljø og miljøstyringssystemer.
 • Teknisk kompetanse: Velg en batterileverandør som bruker moderne teknologi, for eksempel lasersveising, ultralydsveising og punktsveising, for å produsere batterier av høy kvalitet.
 • Global logistikk: Velg anerkjent logistikk med effektive distribusjonskanaler som oppfyller leveringstidslinjer og globale behov.

Trinn 7: Støtte etter levering

Vurder nivået på støtten du trenger etter levering, og velg en partner som kan gi den. Din leverandør kan veilede deg om sikker bruk av batterier i forskjellige situasjoner.

 • Livstidsstøtte: Avtal med leverandøren om et passende servicenivå for teknisk støtte som dekker vedlikehold, oppgraderinger og feilsøking.

Trinn 8: Second Life og resirkulering

Når industribatterier når slutten av sin levetid, må de resirkuleres i henhold til lokal lovgivning. Produsenten av et batteri, eller et produkt som inneholder et batteri, har et produsentansvar for å ta seg av resirkulering.

 • Anerkjente produsenter: Forsikre deg om at du bare kjøper batterier fra anerkjente produsenter.
 • Bærekraft: Vurder miljøpåvirkningen til produktet ditt og sørg for at batteriet overholder lokal lovgivning.
 • EUs batteriforordning: EUs batteriforordning krever at selskapet som importerer batteriet til et EU-land (selv fra et annet EU-land) må oppfylle kravene. Derfor kan det være et bedre alternativ å velge en pålitelig lokal batterileverandør enn å importere batterier selv.

Trinn 9: Sikre fremtidssikre batteriløsninger

Et ofte oversett, men kritisk aspekt ved å bestille et tilpasset batteri, er å sikre at løsningen er fremtidssikker. Dette betyr å velge en leverandør som er i stand til å levere konsistente, pålitelige batteriløsninger over produktets forventede levetid, selv om markedsforhold og teknologier utvikler seg.

 • Pålitelig celleforsyning: Sørg for at leverandøren din har kontinuerlig tilgang til de nødvendige celletypene, selv om teknologiene utvikler seg.
 • Vedvarende produktlevedyktighet: Ved å sikre at batteriløsningen kan tilpasses fremtidige teknologiske endringer, opprettholder du produktets levedyktighet og konkurranseevne.
 • Samsvar og ytelse: Fremtidssikre batteriløsninger bidrar til å opprettholde samsvar med nye forskrifter og standarder, og sikrer at produktet ditt fortsetter å oppfylle markedskrav uten at det går ut over ytelsen.
Tilpassede Batteripakker 1

 Hvorfor velge Celltech for dine tilpassede batteribehov?

Vårt store nettverk av leverandører og egen produksjon sikrer den optimale løsningen for ditt bruksområde.

Kvalitetsstyringssystemer: Våre produksjonsanlegg er sertifisert i henhold til ISO9001, ISO45001, ISO 13485 og ISO14001.

Sertifisert bærekraft: For å tydeliggjøre vårt engasjement til bærekraft, har vi EcoVadis-sertifikater for våre fabrikker i Finland og Tyskland.

Omfattende testing: Vi overgår standard testkrav for å sikre topp ytelse.

Supply Chain Management: Vi legger vekt på en sterk forsyningskjede for å sikre stabil kvalitet og levering til rett tid, og prioriterer produsenter som bruker miljømessig bærekraftige materialer. Vi har pålitelige, reviderte celle- og komponentleverandører som vi har samarbeidet med i lengre tid.

Fremtidssikre løsninger: Vår tilnærming til fremtidssikring innebærer smidig produktutvikling og opprettholdelse av sterke, langsiktige relasjoner med pålitelige celleprodusenter for å sikre celletilgjengelighet selv når teknologiene utvikler seg.

Ekspertise innen batteridesign: Teamet vårt designer omfattende løsninger, inkludert avanserte batteristyringssystemer (BMS), skreddersydd for de spesifikke behovene til hver applikasjon.

Kontinuerlig innovasjon: Vår forpliktelse til å utforske nye batterikjemier og teknologier driver oss fremover.

Skalerbarhet: Vi har skalerbare produksjonsanlegg i Finland, Tyskland, Bulgaria, Storbritannia og Kina.

Ekspertise: Vi er eksperter på batteriproduksjon, alt fra masseproduksjon av medisinske batteripakker til spesialiserte værbestandige batterier.

Moderne teknologier: Vi bruker ulike avanserte teknologier i våre produksjonsanlegg, for eksempel laser-, motstands- og ultralydsveising, samt trådbinding. Videre bruker vi en 100% datastyrt sluttkontroll for å garantere konsistent og høy kvalitet.

Lokal støtte: Celltech opererer i Tyskland, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Bulgaria, Kina, Hong Kong og Storbritannia og gir lokal støtte for hele batteriets livssyklus.

Celltech Lifecycle Approach: Hos Celltech vurderer vi alltid hele livssyklusen til våre batteriløsninger, fra design til resirkulering. Celltech Lifecycle er vår driftsmodell.

Å bestille et skreddersydd batteri fra Celltech er en strategisk beslutning som lover ikke bare en skreddersydd løsning, men også et partnerskap med en leder innen batteriteknologi. Ved å følge de skisserte trinnene – fra å definere kravene dine til støtte etter levering – kan du sikre at det tilpassede batteriet forbedrer ytelsen og påliteligheten til enheten. Med Celltech får du mer enn bare en batterileverandør; Du får en dedikert partner til å drive dine teknologiske innovasjoner.

Kontakt oss for mer informasjon eller for å starte ditt tilpassede batteriprosjekt!

1 liker