Bærekraft

Bærekraft med Celltech Lifecycle


Hos Celltech mener vi at bærekraft er en viktig faktor i hvert trinn av batteriløsningens livssyklus.

Vår tilnærming er basert på sirkulærøkonomimodellen, Celltech Lifecycle, som gjør det mulig for oss å utvikle langsiktige batteriløsninger.

I tillegg hjelper vi våre kunder med å finne bruksområder for second-life-applikasjoner og sørger for at gjenvinningen overholder lokale lover og forskrifter.

På grunn av vår dedikasjon til bærekraft, er våre batteriløsninger både kostnadseffektive og miljøvennlige.

Celltech Lifecycle.png

Engasjement for bærekraft

Engasjementet for bærekraft hos Celltech strekker seg utover forretningsaktivitetene våre.

Vi har en unik mulighet til å påvirke våre kunders miljøansvar ved å fokusere på å utvikle og levere bærekraftige batterier og kraftsystemer.

Vår sirkulære økonomimodell støtter bærekraft og garanterer at miljøpåvirkningen av produktene våre blir vurdert gjennom hele deres livssyklus.

Vårt ansvar strekker seg også utover vår egen drift. I vår atferdskodeks krever vi derfor at våre leverandører handler bærekraftig.

Det er på tide å agere, og Celltech legger veien til en mer bærekraftig fremtid.

Les mer om våre bærekraftsforpliktelser i våre ESG-policyer.

Bærekraftige batterier og kraftsystemer

 • Bærekraft er knyttet til hvert trinn i livssyklusen til en batteriløsnings, fra definisjon av krav til design, produksjon, service og gjenvinning av batteriet.
 • Valg av kjemi og tekniske løsninger for en batteriløsning er også en del av bærekraften.
 • Våre langvarige batteriløsninger er designet for å tåle krevende miljøforhold, og dermed forlenges deres levetid.
 • Når en batteriløsning når slutten av sin levetid, hjelper vi våre kunder med å finne bruksområder for second-life-applikasjoner.
 • Gjenvinning er en viktig del av sirkulærøkonomimodellen, og vi sikrer at det gjennomføres i samsvar med lokale lover og forskrifter.

Global Compact

Addtech, vårt morselskap, er medlem av FN-initiativet Global Compact. Målet med initiativet er å få selskaper til å ta ansvar for de ti prinsippene innen områder som menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon.

Du kan lese om vår rapport om fremdrift (Communication on Progress) i lenken nedenfor.

https://www.unglobalcompact.org/​​

Un Global Compact.png

Vitenskapsbaserte mål

Addtech, vårt morselskap, har i flere år arbeidet med å integrere klimareduksjonstiltak som støtter våre mål for 2030. Vi har også forpliktet oss til vitenskapsbaserte mål for vårt konsern, og vi har satt et mål om å være klimanøytrale for vår egen virksomhet (omfang 1 og 2) innen 2030, samt å utarbeide et veikart for å være klimanøytrale i henhold til omfang 1, 2 og 3, senest innen 2050.
Science Based Targets.png

Celltech’s bærekraftspilarer

Addtechs arbeid med bærekraft

Bærekraft er en integrert del av vår eiers, Addtech AB, sin virksomhet. Du kan lese alt om Addtech ABs arbeid med bærekraft og målsetninger her:

https://www.addtech.com/sustainability

Varslingsordning

Celltech jobber for å opprettholde en transparent forretningskultur og høy forretningsetikk. Vi verdsetter sikkerheten og respekten for alle som blir påvirket av vår virksomhet. På grunn av dette tilbyr vi en varslerordning som alle kan bruke for å rapportere uregelmessigheter som strider mot våre verdier og atferdskodeks. For å sikre anonymitet for varslerfunksjonen, bruker vi en ekstern partner, Whistle B.

Du kan følge lenken nedenfor for å komme til den eksterne varslerplattformen. Der finner du ytterligere informasjon og kan velge flere språk:

https://report.whistleb.com/en/addtech

Bærekraft

Maksimal kraft og minimal innvirkning

Bærekraftig utvikling og miljøhensyn er nøkkelverdier i vår operasjon. Vi har vært med å utvikle den gjeldende returordningen for batterier i Norge.
Alle produktene vi leverer er i tråd med Batterireturs regelverk, og vi håndterer gjenvinning av alle batterier levert til oss.

Miljøpolicy

Celltech arbeider med på å minimere miljøpåvirkningen av produktene og løsningene våre, så lenge det er begrunnet fra et økologisk perspektiv og praktisk mulig fra et teknisk og økonomisk standpunkt. Vi gjør dette ved å:

 • Tilby trygge produkter med lang levetid og høy energitetthet.
 • Aktivt strebe etter å erstatte batteriløsninger som inneholder tungmetaller med mer miljøvennlige alternativer.
 • Opprettholde en tett dialog med kunder, myndigheter og leverandører om fremtidige miljøvennlige alternativer.
 • Velge ut og utvikle miljøvennlige arbeidsmetoder, produkter og systemer når det er mulig.
 • Forbedre vår kunnskap og engasjement når det gjelder miljøspørsmål som påvirker oss og våre kunders produkter.
 • Sortere avfallet vårt, velge miljøvennlige emballasjematerialer og hindre forurensning så mye som mulig.
 • Overholde miljølover og andre miljømessige krav som kan påvirke virksomheten vår.

Kvalitetspolicy

Vårt mål er å være Nordens ledende leverandør av batterier og kraftløsninger, noe som innebærer:

 • Vi skal være markedets beste leverandør av systemer og produkter for kraftløsninger der energilagring er et fundamentalt konsept. Vi skal tilby våre kunder økt ekspertise og være deres hjelpende hånd.
 • Gjennom vårt nære samarbeid med ledende produsenter og et omfattende nettverk av kontakter, skal vi tilby de rette produktene med de beste logistikkløsningene.
 • Siden vi har egen produksjon, lager og utvikling i Sverige og Kina, kan vi tilby korte leveringstider – både for standard- og kundetilpassede løsninger.
 • Vi vil kontinuerlig evaluere våre arbeidsmetoder for å stadig forbedre vårt tilbud til industrien.