Celltech Lifecycle

Celltech Lifecycle

Batteriets livssyklus fra Celltech

Å utvikle et pålitelig, sikkert og bærekraftig batteri er langt fra enkelt. Det krever kunnskap om blant annet materialer, kjemi, elektronikk, design, bransjespesifikke sikkerhetskrav, batteristandarder, produksjon og logistikk. I tillegg kreves det også mye utholdenhet, sikkerhetstenkning og prosjektstyring.

Vi har i nesten fire tiår, med flere hundre batteridesignere og millioner av produserte batterier, samlet kunnskap for å utvikle og produsere akkurat dette.

Nedenfor beskrives hvordan vi finner batterier sammen med deg, der utviklingen skjer i faser, fra ideen om batteriet til din applikasjon, til batteriets levetid slutter og det gjenvinnes/brukes på nytt.

Celltech Lifecycle Definition&Evaluation

DEFINISJON OG EVALUERING

 • Kravspesifikasjon
 • Valg av mest passende kjemi
 • Batteriets livssyklus
 • Dimensjonering
 • Kommersiell levedyktighet
 • Pris som er økonomisk gjennomførbar
 • Miljøprofil

Sammen med deg vil vi jobbe med å finne det mest passende valget av kjemi, batteriets livssyklus, dimensjonering, kommersiell levedyktighet og miljøprofil for batteriet.
Basert på svarene kan vi definere en optimal batteriløsning for applikasjonen. Dette er avgjørende for en vellykket tilbudsprosess.

Celltech Lifecycle Design&Development

DESIGN OG UTVIKLING

 • Spesifikasjon
 • Design
 • Tilbud
 • Tidsplan
 • Programvare

Våre ingeniører utvikler innovative løsninger for å møte batterisystembehovene til våre kunder. Vi samarbeider med ledende battericelleleverandører og har tidlig tilgang til de mest avanserte og robuste battericellene som er tilgjengelige. I nesten førti år har vi hatt et tett samarbeid med etablerte ledere innen batteriteknologi og oppstartsbedrifter som utvikler ny teknologi.
I våre batteripakker og systemer kombineres den nyeste BMS-teknologien med avansert og fleksibel programvare, samt en mekanisk struktur der hver eneste detalj er nøye gjennomtenkt for å sikre trygghet, holdbarhet, optimal vekt og ønsket form.
Vi streber etter å være en langsiktig teknologipartner for våre kunder.

Celltech Lifecycle Verification&Validation

VERIFISERING OG VALIDERING

 • FAT-testrapporter
 • Prototyper

Hvis batterisystemet FEILER, kan produktet ikke brukes. Derfor sørger vi alltid for at den skreddersydde batteriløsningen passer til formålet under alle omstendigheter.
Prototyper brukes i fabrikkakseptansestesting. Vanligvis lages prototyper på tre forskjellige nivåer. For det første kan batterisystemets modenhetsnivå være ganske lavt. Det kan ha feil materialer og dimensjoner, men det gir en idé om hvordan batteriet vil fungere. På det andre nivået ligner prototypen den som skal tas i masseproduksjon, men noen av komponentene som brukes kan fortsatt være ufullstendige. På det tredje nivået er prototypen likt det endelige batterisystemet.
Prototypene kan brukes til testing, simulering og validering. De brukes for å sikre at alle funksjonssikkerhetskrav og andre funksjonskrav oppfylles. Sikkerheten må testes både under normal bruk og misbruk av batteriet. De nødvendige testene kan variere avhengig av lokale bestemmelser i landene der sluttproduktet skal brukes. Vi har gode muligheter for å utføre ulike tester som kreves i henhold til lokale standarder.

Celltech Lifecycle Certification

SERTIFISERINGER

 • Sertifiseringer i henhold til markedets regulatoriske krav

 

Vi har omfattende interne testfunksjoner som gjør det mulig for våre designingeniører å forhåndskvalifisere og validere våre konstruksjoner. Cellekvalifisering, sykluslevetid, mekanisk støt, termisk sykling, brannspredning, vibrasjoner, miljøoverholdelse, EMC-overholdelse og mange andre attributter blir testet under design- og valideringsprosessen for et nytt produkt.
Vi har et nært samarbeid med globalt anerkjente testlaboratorier fra initial design til endelig produktsertifisering, og vi tilbyr testede og sertifiserte produkter for globale markeder.

Certifieringar enligt marknadens regulatoriska krav

Vi har omfattande interna testfunktioner som gör det möjligt för våra designingenjörer att förkvalificera och validera våra konstruktioner. Cellkvalificering, cykellivslängd, mekanisk chock, termisk cykling, brandutbredning, vibrationer, miljööverensstämmelse, EMC-överensstämmelse och många andra attribut testas under design- och valideringsprocessen för en ny produkt.
Vi har ett nära samarbete med globalt erkända testlaboratorier från initial design till slutlig produktcertifiering och vi tillhandahåller testade och certifierade produkter för globala marknader.

Celltech Lifecycle Production

GLOBAL PRODUKSJON

 • Skalerbar produksjon med den nyeste teknologien

 

Med fire produksjonsanlegg i Finland, Sverige, Tyskland og Kina, samt komplette interne design-, verktøy-, produksjons- og testfunksjoner, har vi brede ressurser og kapasitet til å håndtere prosjekter fra første idé til masseproduksjon og levere dem globalt til våre kunder.
Alle våre produksjonsanlegg er ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert.

 

Celltech Lifecycle Global Logistics

GLOBAL LOGISTIKK

 • Ompakking
 • Lagerhåndtering
 • Inventarhåndtering
 • Integrert i ERP-system


Vi tilbyr våre kunder global IATA DG-sertifisert logistikk. Ved behov kan vi også tilby ompakking og omdokumentasjon. Vi kan også organisere bufferlagerstjenester med lagerprosedyrer og integrasjon i ERP-systemer. Vi utfører våre transporter i samsvar med FIFO-prinsippene.
I tillegg til transport av batterier håndterer vi også transport av reservedeler. I alle transporter følger vi nøye alle regler for batteritransport.

Celltech Lifecycle Lifetime Supposrt

LIVSLANG STØTTE

 • Installasjon
 • Opplæring
 • Teknisk support
 • Vedlikehold og service

Våre kunder trenger ikke å være batterieksperter. Vi er glade for å støtte dem, ikke bare under designfasen, men også etter at batteriene er levert. Vi veileder våre kunder i trygg og ergonomisk installasjon av batterisystemet. Vi gir opplæring til våre kunder om sikker bruk i ulike situasjoner. Selvfølgelig tilbyr vi også teknisk support og vedlikeholdstjenester ved behov.

Celltech Lifecycle Nd Life Application&Recycling

SECOND LIFE OG GJENVINNING

 • Kundestøtte
 • Service


En batteriløsning levert av Celltech når vanligvis slutten av sin første levetid når ladekapasiteten reduseres med ca. 20%. Selv om den ikke lenger er egnet for sitt opprinnelige formål, kan den brukes i andre applikasjoner, som for eksempel stasjonære kraftanvendelser. Second-life-funksjoner er en del av designprosessen for Celltech-produkter og blir alltid sett på som en del av hele produktets levetid når det er mulig.
Etter den andre levetiden blir batteriløsningen gjenvunnet. Vi sørger for at batteriet er enkelt å demontere og at materialene som brukes er resirkulerbare.