Retningslinjer

Vår virksomhet er basert på respekt for både ansatte, forretningspartnere, samfunn og miljø.

Som en del av Addtech følger vi og overholder vårt morselskaps atferdskodeks og retningslinjer.

Hvis du mener at vi ikke overholder vår atferdskodeks, kan du melde fra om det gjennom vår varslerordning.

ETISKE RETNINGSLINJER

Bærekrafts­policy

ISO-sertifikat

Achilles Sertifikat

Achilles Silver Celltech

Achilles Network

This is to certify that Celltech AS are fully registered as a supplier on the Achilles Network.

Achilles Celltech

Achilles Global Energy community

This is to certify that Celltech AS are fully registered as a supplier on the Achilles Global Energy community which is compliant with NORSOK and IOGP requirements.

TransQ Silver

TransQ Pre-Qualification System

This is to certify that Celltech AS is fully registered as a supplier in the TransQ Pre-Qualification System for the product/service codes listed in the appendix.

Achilles Unce Silver Plus

Achilles Utilities Nordics and Central Europe Community

This is to certify that Celltech AS are fully registered as a supplier on Achilles Utilities Nordics and Central Europe Community.