Centiel

3-fase monolitisk

Centiel Premium Tower

Centiel 3-fase monolitiske UPS-systemer er kraftige løsninger for å sikre stabil strømforsyning til større virksomheter og kritisk infrastruktur. Disse avanserte systemene er designet for å levere pålitelig beskyttelse mot strømbrudd og spenningsvariasjoner i tre-fase strømnett. Med monolitiske UPS-systemer får bedrifter robuste og effektive løsninger for å opprettholde kontinuerlig drift og beskytte verdifulle elektroniske apparater.

SerieSpenningEffektBrosjyre
Premium Tower400V10-250kW