Hoppecke

Gel

Hoppecke VRLA

Når det kreves lange utladetider eller sykliske belastninger, danner den velprøvde kombinasjonen av positiv røretrode i gelteknologi den optimale lagringsløsningen.
Lagringsløsninger for fornybar energi må takle høy energitilførsel. Den robuste gel-/rørteknologien kan imøtekomme dette kravet over et bredt kapasitetsområde.

Plate TypeBattery RangeVoltage per elementcapacity rangeTypeData sheet
Tubulargrid.power VR L (OPZV)2 V200 – 3140 AhVRLA Gel
Tubulargrid.power VR L bloc (OPZV)6 & 12 V blocs50 – 300 AhVRLA Gel
Tubularsun.power VR L (OPZV)2 V200 – 3000 AhVRLA Gel
Tubularsun.power VR L bloc (OPZV)6 & 12 V blocs50 – 300 AhVRLA Gel