AGM batterier

AGM er en forkortelse for Absorbed Glass Mat. Med dette menes at batteriets elektrolytt ligger absorbert i glassfibermatter som ligger mellom batteriets blyplater.

Egenskaper

  • Har en gassventil som åpnes ved overlading og unormalt trykk i batteriet.
  • AGM har god starteffekt og er det ideelle kombinasjonsbatteriet hvis en trenger egenskaper både for start og dyputlading.
  • AGM teknologien kjennetegnes ved meget lav selvutlading ved lagring. Batteriene er syrefattige (starved) hvilket beskytter platene og hindrer sulfatering ved dyputlading.
  • AGM batterier gir full kapasitet allerede fra første sykling men kapasiteten reduseres i takt med at batteriet blir slitt.
  • Følsomme for riktig ladespenning. Overlading skal ikke skje og kan skade batteriet.