Energilagringssystemer (BESS)

Kraftdistribusjonen i Norge byr på stadig større utfordringer på grunn av et proporsjonalt økende/vekslende energibehov og landets topografiske karakter. Ladestasjoner for kjøretøyer/fartøyer, oppdrettsanlegg, elektrifiserte havneanlegg, osv. utgjør et voldsomt, og relativt kortvarig, energiforbruk. Distribusjonsnettet er generelt sett ikke rustet for denne type belastning, og mange steder er det rett og slett ikke nok tilgjengelig energi til disse formålene.
Det er ingen tvil om at energilagring har en nøkkelrolle i det elektriske distribusjonsnettet, i dag og i fremtiden.

Vi leverer nøkkelferdige batteribaserte energilagringssystemer fra INTILION. Systemene er utviklet og blir produsert i Tyskland, hvilket innebærer at systemene er godt tilpasset europeiske forhold og er av beste kvalitet.

Energilagring Celltech.png

Vi tilbyr energilagringsløsninger for ulike formål. Energilagringssystem brukes generelt til å lagre energi for senere bruk, utjevning eller ved strømforstyrrelser. I tillegg er energilagring avgjørende i energiproduksjonsanlegg og andre steder der kontinuerlig strømtilførsel er viktig. Vi tilbyr skreddersydde løsninger etter kundens behov, med produkter fra verdens ledende produsenter.

Energilagring i fornybar energi­produksjon

Energilagringssystem er avgjørende i smarte energidistribuerende infrastrukturer og har blitt en integrert del av produksjonen av fornybar energi. Ettersom vårt energisystem også alltid må være balansert når det gjelder produksjon og forbruk, er det behov for energilagring for å støtte den stadig økende og mer varierte produksjonen av fornybar energi.

Applikasjoner og fordeler med batterilagring

Eksempler på bruksområder for energilagringssystem inkluderer balansering av produksjon og forbruk på kort sikt, reservestrøm, hjelp til å gjenopprette nettverksdrift etter forstyrrelser, langtidslagring, optimalisering av nettverksinvesteringer og nettverksfrekvensstyring. Energilagringssystemer brukes som standard for flere forskjellige funksjoner samtidig.

Tilpassede energi­lagrings­løsninger etter kundens behov

Vi leverer standardløsninger eller tilpassede løsninger for innendørs- og utendørsinstallasjoner, med fokus på kraft eller energilagring. Vi er uavhengige av leverandører og dimensjonerer energilagringssystemer i samarbeid med våre kunder. Systemene leveres etter behov som nøkkelferdige, og vår ekspertservice tar seg av systemvedlikeholdet
Energilagringssystem.png

Energilagring utendørs

 

Skreddersydde containerløsninger

 • Energikapasitet ca. 1 – 50 MWh
 • Passer for mange formål
 • Inneholder brannsikring og klimasystem

 

Standardløsninger

 • Energikapasitet 73 kWh – 1 169 kWh
 • 25 kVA, 50 kVA og 68,5 kVA
 • Nøkkelferdig system

Energilagring innendørs

 

Skreddersydde skapløsninger

 • Energikapasitet fra 169 kWh opp til flere MWh.
 • En svært fleksibel og modulær batteriløsning.

 

Standardløsninger

 • Energikapasitet på 154–1 200 kWh.
 • Modulær og utvidbar fra 25 kVA til 400 kVA.
 • Nøkkelferdig system.